ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ

Θράσος Μίαρης Φοροτεχνικός Φορολογικός Συνεργάτης Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών  Τα κέρδη που αποκτούν φυσικά πρόσωπα από...

Περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ

Φορολογική αντιμετώπιση εταιρικών μετασχηματισμών  Του Γιώργου Δαλιάνη* www.artion.gr Πρόσφατα ψηφίσθηκε ο νόμος 4601/2019 για εταιρικούς...

Περισσότερα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.2166/1993,...

Προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας νομικών προσώπων που μετασχηματίζονται με βάση τις διατάξεις του ν.2166/1993,...

Περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ

Σχετικά Αρχεία: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ Πηγή: TAX HEAVEN

Περισσότερα

Ν. 2166/1993 ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις…. Σχετικά Αρχεία: Ν....

Περισσότερα

Ν. 2190/1920 Α.Ε. – ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

  Σχετικά Αρχεία: N.2190/1920 ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Πηγή: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Περισσότερα