Εθνικό Μητρώο Παραγωγών

Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με το ΕΜΠΑ

Τι ενέργειες πρέπει να κάνω για να πάρω ΑΜΠ (Αριθμό Μητρώου Παραγωγού) και πιστοποιητικό εγγραφής...

Περισσότερα

Υποχρεώσεις επιχειρήσεων παραγωγών συσκευασιών και άλλων προϊόντων

Πληροφορίες για τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων παραγωγών συσκευασιών και άλλων προϊόντων Βάσει της “διευρυμένης ευθύνης του...

Περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΥΑ 175216/2018 (ΦΕΚ 1892Β 24.5.2018) Τροποποίηση της αριθ. 181504/2016 υπουργικής απόφασης «Κατάρτιση, περιεχόμενο και σύστημα...

Περισσότερα

Χορήγηση ΑΜΠ και πιστοποιητικού εγγραφής

Η χορήγηση ΑΜΠ (Αριθμό Μητρώου Παραγωγού) και πιστοποιητικού εγγραφής γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://empa.eoan.gr, μετά την...

Περισσότερα

Εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών

Η εγγραφή σας στο μητρώο παραγωγών του ΕΟΑΝ τηρείται ηλεκτρονικά μέσω της παρακάτωυπερσύνδεσης: https://empa.eoan.gr/login.php Για...

Περισσότερα

Ποιους αφορά το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών

Στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) εγγράφονται υποχρεωτικά: (παρ. 5, άρ. 11 ν. 4819/21 & παρ....

Περισσότερα

Τι είναι το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ)

Στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) καταχωρούνται υποχρεωτικά όλοι οι παραγωγοί των συσκευασιών και άλλων προϊόντων...

Περισσότερα