ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΚΛΙΜΑΚΕΣ – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 2019

ΚΛΙΜΑΚΕΣ – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 2018

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε1 2018