Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για την Κατηγορία 4 «Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS» του Προγράμματος ΙΙΙ «Ψηφιακές Συναλλαγές» της Δράσης 16706 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» (Β’ κύκλος)

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για την Κατηγορία 4 «Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS» του Προγράμματος ΙΙΙ «Ψηφιακές Συναλλαγές» της Δράσης 16706 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» (Β’ κύκλος)

Ημέρα

Ιούν 30 2023
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ!

Ώρα

20:00 - 23:00