Διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων προηγούμενου έτους από επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων προηγούμενου έτους από επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης

Ημέρα

Φεβ 28 2023
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ!

Ώρα

8:00 pm - 11:00 pm