Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Ιουνίου

Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Ιουνίου

Ημέρα

Ιούλ 10 2023
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ!

Ώρα

8:00 pm - 11:00 pm