Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Μαΐου

Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Μαΐου

Ημέρα

Ιούν 12 2023
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ!

Ώρα

8:00 pm - 11:00 pm