Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Μαρτίου

Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Μαρτίου

Ημέρα

Απρ 10 2023
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ!

Ώρα

8:00 pm - 11:00 pm