Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Αυγούστου

Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Αυγούστου

Ημέρα

Σεπ 11 2023
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ!

Ώρα

8:00 pm - 11:00 pm